Качество и креативност

Инструментална екипировка

„ЧОЛЕВ“ ООД е компания, предлагаща на своите клиенти затворен цикъл на производство.

Важна част от него е изработката на необходимите шприцформи. Ние ще ви помогнем от идейния проект до получаването на готовото изделие.

Разполагаме с малък, но висококвалифициран екип, който има за цел да предложи качествено и професионално обслужване на всеки свой клиент при изключително конкурентни цени и условия на работа. Залагаме на индивидуално и гъвкаво отношение, съобразно с конкретните потребности и възможности.

Непрекъснатият контрол, който нашите специалисти извършват на всеки един от етапите от процеса на производство, дава неоспорима гаранция на клиента, че ще получи най-високо качество - от влагането на материалите до крайното изделие.

Като изходен материал за изработване на инструменталната екипировка се използват висококачествени стомани, доставяни от водещи фирми, като Meusburger Georg GmbH & Co KG . Последващата термообработка, извършвана в специализирани фабрики, чрез използване на технологии като: карбонизация, йонизация, високочестотна термообработка, вакуумпещи и др, гарантира дългия живот и безпроблемна експлоатация на шприцформите.

Качеството на произвежданите от фирма Чолев ООД инструменти отговаря на европейските и световните стандарти.