Качество и креативност

За нас

"ЧОЛЕВ" ООД е българска частна компания специализирана в производството на луксозни пластмасови опаковки за бяла и цветна козметика. Многогодишният пазарен опит и резултатите от дейността на фирмата ни нареждат сред лидерите на пазара. Дейността ни обхваща цялата гама – от първоначалния замисъл, дизайн и изработване на матрицата до реализацията на крайния продукт.
В нашата фабрика годишно се произвеждат средно над 4 000 000 броя буркани и в по-малки количества гилзи за червило, кутии за сенки, руж, пудра и ароматизатори, а капацитетните възможности са двойно по-големи.
От 2002г. - организираме производството на принципно нови опаковки за козметични продукти и се стараем да заменяме нуждите от внос на такива за българския пазар.
Цялата дейност на дружеството е насочена към един единствен предмет и територия на дейност. Налице са постоянни усилия за оптимизиране на управлението и производството, за развитие на технологията и постоянно разширяване на продуктовата структура. Печалбата от основната дейност се реинвестира в пълен размер в развитие на основните фондове, в обновяването на машинния и инструментален парк, в изграждането на професионални кадри, в развитие на маркетинга и търговската деиност. Всички структурни преобразувания във времето са продиктувани от желанието ни винаги да отговаряме на нуждите на пазара с високо конкурентно ниво на предлаганите продукти.
Благодарение на правилната технологична, кадрова, маркетингова и иновационна политика, днес дружеството произвежда крайни продукти със суровини и материали на световно известните производители: BASF, Bayer, Leonard Kurz, Daw Chemical. Наши клиенти са водещи български козметични компании и множество международни производители на козметични продукти.
"ЧОЛЕВ“ ООД е модерна компания, която постоянно се стреми да повишава професионализма на работещите в нея служители, да подобрява условията на работната среда и да се развива стремежът за високо качество на производствения процес. Ние сме отворени към своите клиенти и сме готови да отговорим на конкретните им изисквания с достиженията си в областта на опаковките.
produkti dekoracia instrumentalna_ekipirovka