Качество и креативност

Тампонен печат

Тампонният печат е съвременен метод за печат, който позволява нанасяне на мастила върху разнообразни по вид материали и повърхности. Той е една от малкото технологии на печат, приложима върху предмети със сложна и неправилна триизмерна форма. Тампонният печат се използва за отпечатването на лога и графики с много фин контур, тънки линии, дребни символи.